ketenagaan

Ketenagaan

Seluruh tenaga pendidik di lembaga Pendidikan Islam Baitul Makmur berkualifikasi pendidikan S1 sesuai bidang pengajarannya dan Kepala Sekolah berkualifikasi S2. Data ketenagaan sebagai berikut.

No

Nama

L/P

Pendidikan Terakhir

Jabatan

1

Lya Ratnawati, M.Pd.

P

 S2 Pend. Biologi

Kepala Sekolah

2

Lailatus Saadah, S.Pd.

P

S1 Pend. IPS

Wakakur

3

Elly Anasrul Firdaus, S.Pd.

L

S1 Pend. B. Arab

Wakasis

4

Zainal Mustofa, S. Pd. I

L

S1 Pend. Agama Islam

Koord. Madin

5

Nurul Aini Kholeq, S.Pd.I.

L

S1 Pend. Agama Islam

TU & Guru

6

Choirul Anisa, S.S., S.Pd.

P

S1 Bhs. Inggris

Guru

7

Emilia Rachmawati, S.Pd.

P

S1 Pend. Bhs. Inggris

Guru

8

Defi Nurkholis, S.Pd.

P

S1 Pend. Matematika

Guru

9

Ressita Linda Prabawati, S.Pd.

P

S1 Pend. Bhs. Indonesia

Guru

10

Surya Agung Sabda, S.Pd.

L

 S1 Pend. Keolahragaan

Guru

11

Muhammad Romly, S.Ud.

L

 S1 IlmuUshuluddin

Guru

12

Ridwan Andriyanto, S.Pd.

L

 S1 Pend. IPA

Guru

13

Pingki Pratiwi, S.Pd

P

 S1 Pend. PKn

Guru

14

Chisbulloh, S.Pd.

L

 S1 Pend. Agama Islam

Guru

15

M Afif Izzudin

L

 S1 Pend. Agama Islam

Guru

16

Yunita Ayu Hartono Saputri

P

S1 Pend. Bhs. Indonesia

Guru

17

Ahmad Nur Syadzili

L

S2 Pend. Agama Islam

Guru

18

Zorin Sillahudin

L

S1 Pend. IPS

Guru